Muslimah Antiviral – Fauziyah Ramdani

Segala Puji Bagi Allah, Rabb Semesta
Alam. Setiap makhluk dilangit dan dibumi bertasbih
pada-Nya. Tiada kekurangan pada dzat-Nya,
KepadaMu kami berlindung dari segala kejahatan
makhluk baik yang nampak dan tersembunyi.
KepadaMu pula kami memohon ampun atas hati,
lisan dan tubuh yang berkhianat akan perintahMu.


Kepadamu kami berharap agar jannahMu Firdaus
yang indah kelak menjadi tempat terbaik kami.
Ucapan salam dan shalawat kepada
Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam tiada terluput
dari lisan-lisan mukmin beserta keluarganya,
orang-orang terkasih dan yang setia menunjukkan
totalitas imannya generasi Salafus Shaleh. Para
Sahabat Nabi yang waktu, harta dan jiwanya
diinvestasikan untuk perjuangan menegakkan
Izzatul Islam.


Muslimah Anti Viral adalah Nasehat bagi
orang-orang beriman agar berlindung dari bahaya
fitnah dunia dan berbenah diri untuk kehidupan
abadi; kematian.

Teriring syukur yang begitu besar kepada
Allah Tabarakallah. Sebuah karya sederhana
kembali terukir. Tulisan ini menjadi motivasi bagi diri
penulis dan setiap jiwa yang telah menekuri jalan
hidup sebagai seorang muslimah dan berhasil
bertahan dalam konfrontasi dan euforia dunia.
Muslimah Anti Viral, sejauh mata
memandang mereka adalah aset peradaban.
Mutiara berpendar cahaya ketenangan. Elok
tutur dan rupanya. Mutiara-mutiara bening yang
memancarkan ketundukan. Muslimah Anti Viral
abadi namanya dalam catatan-catatan malaikat
Rabbnya. Meski tanpa sanjungan dan iringiringan.
Syukran Jazakumullahu Khairan Katsiran
(Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik-
Nya) untuk orangtua, suami , saudara dan temanteman
yang mendukung hadirnya buku sederhana
ini. Semoga bermanfaat. Insyaa Allah.


Makassar, April 2020
Penulis 

muh.ridwan@stiba.ac.id

 

Link Pilihan:

Artikel Terbaru

22 March 2019

(Font logo facebook, google, youtube, adidas,...

01 March 2019

Ketika kita menulis sebuah tulisan atau karangan...

21 February 2019

Buku telah menjadi media yang dapat digunakan...

08 February 2019

Buku-buku KPK yg dicetak di tempat...

08 February 2019

Bagi penulis atau siapapun yang akan mencetak...

06 February 2019

Cloth Diaper (Clodi) atau popok kain modern...

06 February 2019

Banyak komunitas bermunculan di sejumlah jejaring...

06 February 2019

Begitulah penggalan sinopsis dari buku Life...

Our Facebook